"צריך להשתלט על הקורונה - לפני שתתפשט לכל הארץ" בעקבות הגעת הקורונה לישראל, משרד הבריאות קרא לציבור לשתף פעולה עם הנחיות המשרד והזהיר: כי אם לא יעשו זאת - "תהיה התפשטות של הנגיף בישראל. מי שלא ישהה בבידוד כנדרש יענש"