מבזקים
 עדכון המדגמים: יתרון קל לכחול לבן; גוש הימין- 55
עדכון של תוצאות המדגמים מעלה כי גוש השמאל ממשיך להוביל אך אין לגנץ קואליציה. על פי חלק מהמדגמים נתניהו מצמצם את הפער מגנץ. ימינה לא מצליחה להתרומם